De ‘ja-maar’-lesklant

De ‘ja-maar’-lesklant

Je kent ze vast wel, de ‘ja-maar’-ruiters. Ruiters die altijd een weerwoord hebben, die altijd nog iets willen zeggen of altijd een excuus hebben. Nog vervelender wordt het als de ‘ja-maar’-ruiter jouw lesklant is!

Als instructeur heb je een bepaalde visie over het trainen van paarden en ruiters. Deze visie heb je zorgvuldig opgebouwd door jarenlange ervaring en opleidingen. Het is altijd goed om jouw opvattingen ook eens vanuit een ander oogpunt te bekijken, maar het is nogal lastig als je een lesklant hebt die tijdens elke les of zelfs bij elke instructie ‘ja-maar’ zegt. Het kan er zelfs toe leiden dat je er tegenop gaat zien om deze leerling les te geven!Oorzaken van ‘ja-maar’-gedrag

‘Ja-maar’-mensen vinden we vaak lastig. Over het algemeen wordt er gezegd dat ‘ja-maar’ types mensen zijn die klagen, zeuren, zelf geen verantwoordelijkheid nemen en negatief zijn ingesteld. Geen mensen waar je graag mee werkt dus! Toch is ‘ja-maar’ niet altijd een uiting van negativiteit. ‘Ja-maar’ wordt ook gebruikt door leerlingen en ruiters die een andere reden hebben voor het niet willen uitvoeren van jouw instructie. Als je te maken hebt met een ‘ja-maar’ ruiter is het slim om eens op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak!

Angst bij de ruiter

Er zijn ruiters die ‘ja-maar’ zeggen als ze eigenlijk bang zijn om jouw instructie uit te voeren. Dit zal je vooral terug zien bij onzekere ruiters of ruiters die te maken hebben met een onstuimig of lastig paard. Het is niet altijd makkelijk om toe te geven dat je bang bent. Sommige mensen kunnen dit heel goed, maar anderen zien het tonen van angst of onzekerheid als zwakte en gaan dus ander gedrag vertonen om de angst te verdoezelen. Vaak uit zich dit dan in ‘ja-maar’ gedrag. Jij zegt bijvoorbeeld: “Galopeer maar naar voren. Het galoptempo mag echt een stuk hoger om voldoende ritme tussen de hindernissen te krijgen.”

Ruiter: “Ja-maar, hij reageert niet op mijn been”
of: “Ja-maar, dan heb ik te weinig contact dus ik doe het wel zo”
of: “Ja-maar, dan kom ik niet meer goed uit”

Je kunt het zien als excuusjes, of als betweterigheid, maar soms is de onderliggende emotie angst. De ruiter wilt eigenlijk zeggen (of zelfs schreeuwen) : “Ja, maar… IK DURF NIET!”


Het niet begrijpen

Ook zijn er ruiters die ‘ja-maar’ gedrag vertonen omdat ze eigenlijk niet begrijpen wat je van ze verwacht. Dit kan zowel bij beginnende als bij ervaren ruiters voorkomen. Als jij een bepaalde uitleg geeft en de ruiter snapt niet wat je zegt maar durft dit eigenlijk niet toe te geven, dan kan er ‘ja-maar’ gedrag uit ontstaan. Zo kan een ruiter eigenwijs overkomen terwijl de oplossing kan zijn om je instructie gewoon nogmaals of op een andere manier uit te leggen.Didactische vaardigheden voor een paardensport instructeur

Als instructeur ben jij er verantwoordelijk voor dat jouw leerlingen leren in jouw lessen. Jij moet alle voorwaarden scheppen voor je leerlingen om optimaal tot leren te kunnen komen. Eén van die voorwaarden is natuurlijk dat jij voldoende kennis van paarden en paardrijden hebt, maar een andere belangrijke voorwaarde is dat jij voldoende didactische vaardigheden moet hebben en kennis moet hebben van de verschillende manieren van leren. Didactische vaardigheden zijn bijvoorbeeld inspireren en enthousiasmeren, het formuleren van leerdoelen, het omgaan met vragen en reacties, het omgaan met weerstand, het bieden van uitdaging en het aansluiten bij verschillende leerstijlen.


Zijn jouw didactische vaardigheden als instructeur voldoende ontwikkeld? Of kun je hier wel wat hulp bij gebruiken?

Op 1 februari starten we met de Instructeurs Academy: Beter lesgeven in 12 weken tijd. We gaan 12 weken lang werken aan je didactische vaardigheden en andere kwaliteiten in een groepstraject met ruimte voor persoonlijke begeleiding. Je krijgt uitleg over verschillende didactische vaardigheden die je als instructeur nodig hebt en je krijgt coaching en begeleiding op basis van jouw eigen lesgeven en jouw leerdoelen. Het traject bestaat uit een startgesprek, een aantal live sessies, theorie, persoonlijke feedback op jouw lessen en feedback in groepsvorm en een afsluitend gesprek. Alles is erop gericht dat jij in 3 maanden tijd nog beter les gaat geven en jouw instructies nog beter af kunt stemmen op jouw lesklanten.

Heb jij interesse in de Instructeurs Academy? Vul dan het aanvraagformulier in via de website!