Het uurtarief van een instructeur in de paardensport

Het uurtarief van een instructeur in de paardensport

Afgelopen maand hebben we een enquête uitgezet met als doel het in kaart brengen van de uurtarieven van zelfstandige instructeurs in de paardensport. Er bestaat een vermoeden dat veel instructeurs in de paardensportsector een te laag uurtarief hanteren om een goede boterham te kunnen verdienen. Er zijn teveel verhalen bekend over instructeurs die een laag uurtarief rekenen, hun inkomsten niet opgeven bij de belasting (om nog wat over te kunnen houden) of zelfstandigen die geen pensioen opbouwen, simpelweg omdat hun uurtarief daar geen ruimte voor biedt. Middels deze enquête willen we dat vermoeden van lage tarieven bevestigen of (liever nog) ontkrachten.


Wat is een goed tarief voor een zelfstandig ondernemer?

Voordat we de resultaten van de enquête delen is het handig om te weten wat een goed uurtarief is voor een zelfstandig ondernemer. Je tarief is afhankelijk van meerdere factoren zoals onder andere leeftijd, opleidingsniveau en ervaring, maar feit blijft dat het tarief hoog genoeg moet zijn om al je onkosten van te betalen. Daarna moet er voor jou een gewenst maandsalaris overblijven.

De kostenposten die je moet kunnen dekken met je uurtarief zijn:
– Verzekeringen
– Pensioen
– Eventueel kosten huisvesting
– Telefoon en/of internetkosten
– Administratiekosten
– Relevante cursussen of opleidingen
– Vervoer (brandstof en onderhoud)
– Eventueel Inventaris
– Marketing en advertentiekosten

Daarna bereken je wat de gewenste winst is (wat jij dus bijvoorbeeld per maand wilt overhouden) en tel je daar de belasting bij op! (Dat gaat dus om inkomstenbelasting én btw). Ook kijk je naar je declarabele uren (het aantal uren wat je letterlijk door kunt berekenen aan je klant): je lesuren in dit geval. Uren die je gebruikt als reistijd of bijvoorbeeld voor het doen van de administratie kan je niet direct declareren bij je klant, maar moeten wel betaald worden. Je vraagt dus een hoger uurtarief aan je lesklant om ook je niet-declarabele uren mee te kunnen betalen.


Uitslagen enquête paardensport instructeurs

De enquête werd door 166 instructeurs ingevuld. 88,6% (147 personen) van de respondenten is gediplomeerd, 4,8% (8 personen) is niet gediplomeerd maar dus wel werkzaam als instructeur en 6,6% (11 personen) is nog in opleiding. De opleidingen die gevolgd zijn door deze instructeurs zijn zeer verschillend. Veel instructeurs noemden de ORUN opleiding of een opleiding aan NHB Deurne. Daarnaast werd ook NCSAH veel genoemd als gevolgde opleiding, net als de Freestyle Academy en TAKT academy.

49,4% is volledig werkzaam als zelfstandig ondernemer en 45,8% werkt ook nog in loondienst. De overige 4,8% heeft bij deze vraag “overig” ingevuld. Verreweg de meeste instructeurs die de enquête ingevuld hebben zijn werkzaam in de provincie Noord-Brabant (38,6%). De provincie waarin wordt lesgegeven kan van invloed zijn op het ingevulde uurtarief, omdat het algemeen bekend is dat het goedkoper is om paarden te houden (stalling e.d.) in provincies waar meer ruimte beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld Brabant, maar ook Friesland en Groningen. Zeker bij instructeurs die het lesgeven naast een baan in loondienst doen kan de provincie om bovenstaande reden direct van invloed zijn op het gevraagde uurtarief. Na Brabant volgt Noord-Holland als provincie waarin het meest wordt lesgegeven (17,5%) en daarna Utrecht en Gelderland (beide 15,1%). De minste respondenten geven voornamelijk les in Flevoland, met slechts 3%.


Discipline

De discipline waarin de meeste respondenten lesgeven is dressuur, met maar liefst 80,1%. Alle andere disciplines, te weten springen, eventing, mennen en western, werden slechts door enkele procenten genoemd. 12% gaf aan les te geven in discipline “overig”. In berichten die we hebben ontvangen naar aanleiding van de enquête werd verteld dat dit over breed uiteenlopende disciplines gaat zoals WE, trailerladen, grondwerk, gedrag, longeren etc.

Interessant is het om te lezen op welk niveau de instructeurs hun ‘eerste discipline’ zelf rijden. 6,6% rijdt op B niveau, 4,8% op L niveau, 17,5% op M niveau, 34,3% op Z niveau, 30,7% op nationaal niveau en 6% (10 instructeurs) op internationaal niveau. De tweede discipline waarin instructeurs lesgeven geeft niet echt een duidelijk beeld. Wat we daar wel uit op kunnen maken is dat 33% dressuurles als tweede discipline geeft en 26,4% springles. Maar liefst 35,8% geeft “overig” op bij de tweede discipline waarin les wordt gegeven.


Uurtarief instructeurs

En dan nu het uurtarief. We vroegen aan de instructeurs wat ze als uurtarief rekenden aan hun lesklanten, inclusief btw. Het gaat dus om het bedrag wat je vraagt aan je lesklant, omgerekend naar een uur, en waarover je nog btw en inkomstenbelasting af moet dragen.

De antwoorden bij het uurtarief waren zeer uiteenlopend, van €15 tot €121 per uur. In procenten geeft het grootste aantal instructeurs aan tussen de €25 en €50 per uur te zitten, maar liefst 71,7%. 3,6% geeft aan minder dan €25 per uur te rekenen. 21,7% rekent tussen de €51 en €75 per uur. Slechts 2,4% geeft les voor €76 tot €100 per uur en 0,6% (1 instructeur) geeft les voor meer dan €100 per uur.

We stelden ook de vraag: “Geef je al je lessen op bij de belasting?” Deze vraag was vrijwillig en werd door 155 personen beantwoord. 62,6% zei “Ja, ik geef al mijn lessen op bij de belasting”. 27,1% vulde “Nee” in bij deze vraag en 10,3% vulde als antwoord in: “Zeg ik liever niet”.


Btw tarief en voorrijkosten

Als je lesgeeft op je eigen locatie mag je het lage btw-tarief van 9% over je lessen rekenen (omdat je “gelegenheid tot sportbeoefening” geeft). Als je lesgeeft op de locatie van derden of bij je lesklant thuis moet je het hoge btw tarief van 21% rekenen. We vroegen de instructeurs waar zij hun lessen geven, omdat dit van invloed is op het bedrag wat je overhoudt aan je lessen na afdracht van de btw. 16,9% geeft les op zijn of haar eigen accommodatie, 41,6% geeft les op de accommodatie van derden en 41,6% van de instructeurs geeft les op zowel een eigen locatie als locatie van derden.

Voorrijkosten worden gerekend door 51,2% van de instructeurs, 36,7% rekent geen voorrijkosten en bij 12% van de respondenten is dit niet van toepassing omdat zij niet naar een andere locatie reizen.

Vergelijking met andere sectoren

Uit de enquête wordt duidelijk dat het grootste aantal instructeurs een uurtarief hanteert van €25 tot €50 euro (inclusief btw), maar liefst 71,7%. Als je dit uurtarief vergelijkt met zelfstandige ondernemers in andere sectoren zie je dat de meeste paardensport instructeurs aan de lage kant zitten met hun tarieven.

In de volgende blog gaan we de tarieven van zelfstandige instructeurs vergelijken met andere sectoren en maken we wat berekeningen om te laten zien wat je overhoudt van de tarieven die door de instructeurs uit onze enquête genoemd werden.Wat vind je van de uitslagen van de enquête? Graag nodig ik je uit om hierover te discussiëren op de Facebookpagina van EquiWorks.


Wil je leren met welke financiële zaken je allemaal te maken krijgt als zelfstandig instructeur? En wil je leren hoe je je financiële situatie gezond kan maken door bijvoorbeeld te werken aan je uurtarief en volledige inkomen? Op 1 maart start de online training: Succesvol Zelfstandig Instructeur. In deze training leer je over geldzaken en veel meer! Wil je meer info en op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!