Didactiek in het lesgeven

Didactiek in het lesgeven; welke vaardigheden heb je als instructeur nodig?

Didactiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en houdingen door een leerkracht kunnen worden overgebracht aan leerlingen of studenten.
Oftewel: de kunst van het onderwijzen.

Binnen de didactiek wordt er onderscheid gemaakt tussen algemene didactiek en vakdidactiek, beiden belangrijk in het onderwijs maar ook voor een instructeur in de paardensport!

Algemene Didactiek

Algemene didactiek gaat over de algemene regels die gebruikt worden om iemand iets aan te leren. Hier gaat het over de factoren die nodig zijn om nieuwe informatie op te nemen, de invulling van een les, het evalueren van een leerproces en het gebruik van middelen die het leerproces kunnen ondersteunen. Psychologie en pedagogiek zijn belangrijke steunpilaren van de didactiek.

Instructeur in de paardensport

Ook als instructeur in de paardensport is het belangrijk dat je voldoende kennis en ervaring hebt in de (algemene) didactiek. Je moet weten hoe het brein werkt; wanneer en op welke manier kan er het beste geleerd worden? (En dit geldt in het geval van een instructeur voor zowel de ruiter als het paard!). Ook het gebruik van hulpmiddelen kan ingezet worden in het leerproces. We hebben het dan niet over hulpmiddelen zoals een zweepje of een slofteugel maar om middelen die het leren kunnen vergemakkelijken. Misschien heeft je lesklant wel een boek nodig waarin het gedrag of de biomechanica van het paard wordt uitgelegd of is juist een planning met daarin de trainingen en wat ‘huiswerk’ wel wat je lesklant nodig heeft!

Vakdidactiek

De vakdidactiek gaat vervolgens specifiek over datgene wat je wilt uitleggen: paardrijden. Hierin gebruik je vakspecifieke leermiddelen die jouw leerling steeds meer kennis en kunde geven in het vak. Ook het begeleiden op het juiste moment, de juiste plaats, de juiste voorbereiding en de juiste instructie zijn belangrijke onderdelen van de vakdidactiek.

Ervaring en theoretische kennis

Naast de ervaring die je als instructeur moet hebben in het paardrijden, dressuur en/of springen is er veel theoretische kennis nodig om je vakdidactiek op peil te houden.
Kennis van het brein van het paard, het gedrag, de anatomie, fysiologie, biomechanica en gezondheidsleer zijn essentieel voor een goede instructeur.